Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri Materskej škole s vyučovacím jazykom maďarským Veľké Dvorníky

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri Materskej škole s vyučovacím jazykom maďarským Veľké Dvorníky registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2017/2018.


Adresa: Hlavná 101/28, 92901 Veľké Dvorníky

IČO: 356263560543

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0752000000000016641056 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)