Združenie maďarských rodičov na Slovensku Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Združenie maďarských rodičov na Slovensku Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2016/2017.


Adresa: Dolné Saliby 665, 92502 Dolné Saliby

IČO: 356263560557

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7252000000000009625525 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)