Združenie maďarských rodičov na Slovensku - Združenie na Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským Ágostona Pongrácza Neded


Adresa: Neded č. 964, 92585 Neded

IČO: 356263560176

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7152000000000016629428 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)