Združenie maďarských rodičov na Slovensku - Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Kolárovo - Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége Alapszervezete Corvin Mátyás Alapiskola - Kolárovo


Adresa: Školská 6, 94603 Kolárovo

IČO: 356263560198

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7309000000000210774354 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)