Zariadenie sociálnych služieb Ďurďošík, n.o.

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Zariadenie sociálnych služieb Ďurďošík, n.o. registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2017/2018.


Adresa: Ďurďošík 150, 04445 Ďurďošík

IČO: 45746265

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK8911110000001349967008 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)