Vedomostná platforma o politike n.o.


Adresa: Trnavská cesta 26, 82108 Bratislava-Ružinov

IČO: 45743185

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK9011000000002921915722 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)