UNITED NATIONS ELEMENTARY SCHOOL, n.o.


Adresa: Javorová 644/12, 94901 Nitra

IČO: 45742596

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK8409000000005150195934 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)