Trenčianska elektrická železnica, n.o.


Adresa: M.R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá

IČO: 45740348

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK5656000000003085203002 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)