Telovýchovná jednota Družstevník Veľké Túrovce

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Telovýchovná jednota Družstevník Veľké Túrovce registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2016/2017.


Adresa: bez súpisného čísla, 93581 Veľké Turovce

IČO: 31822576

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0209000000000028616616 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)