Staráme sa


Adresa: Prílohy 588/47, 91926 Zavar

IČO: 42448778

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7811110000001393914026 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)