SRRZ-RZ pri Strednej odbornej škole


Adresa: Pod amfiteátrom 7, 93401 Levice

IČO: 173196170389

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9609000000000028621423 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)