SRRZ - RZ pri Základnej škole sídlom Komenského 229/37, 935 41 Tekovské Lužany


Adresa: Komenského 229/37, 93541 Tekovské Lužany

IČO: 173196170441

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6409000000000028620447 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)