SRRZ RZ pri Základnej umeleckej škole Dezidera Kardoša


Adresa: Novomeského 3, 95704 Bánovce nad Bebravou

IČO: 173196170301

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6211110000001174381004 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)