SRRZ – RZ pri Základnej umeleckej škole Rimavská Sobota


Adresa: Salvova 1, 97901 Rimavská Sobota

IČO: 173196171274

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1909000000000068935136 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)