SRRZ - RZ pri Základnej škole Janka Kráľa


Adresa: Mládežnícka č. 24, 93601 Šahy

IČO: 173196172764

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8009000000000028616376 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)