SRRZ - RZ pri Základnej škole


Adresa: Beša 88, 93536 Beša

IČO: 173196172766

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1309000000005066056405 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)