SRRZ - RZ pri škole a školskom zariadení pri Základnej škole


Adresa: Dolná Tižina - bez čísla, 01304 Dolná Tižina

IČO: 173196170819

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4775000000004022563689 / kód banky: 7500 (Československá obchodní banka, a.s.)