SRRZ - RZ pri Materskej škole


Adresa: Alexyho 26, 94911 Nitra 11

IČO: 173196170413

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8956000000000863686001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)