SRRZ - RZ pri Materskej škole


Adresa: Horný Lieskov 155, 01821 Horný Lieskov

IČO: 173196172772

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9511000000003022000814 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)