SRRZ - Rodičovské združenie pri Základnej škole


Adresa: Nižné Repaše 107, 05371 Nižné Repaše

IČO: 173196171378

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2552000000000015833304 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)