Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia č. 768 Košice


Adresa: Radlinského 6, 04017 Košice

IČO: 126649790095

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3275000000004016790519 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)