Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia č. 245 Stakčín


Adresa: SNP č. 415/11, 06761 Stakčín

IČO: 126649790076

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3509000000000461824424 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)