Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia č. 125


Adresa: Križovatka 4, 96901 Banská Štiavnica

IČO: 126649790041

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3809000000000411648792 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)