Slovenský zväz telesne postihnutých KAROTKA Základná organizácia č. 282 v Červeníku

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Slovenský zväz telesne postihnutých KAROTKA Základná organizácia č. 282 v Červeníku registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2016/2017.


Adresa: Družstevná 250/6, 92042 Červeník

IČO: 12664979078

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2009000000000285878625 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)