Slovenská spoločnosť celiatikov pobočka Trenčín


Adresa: Široká 17, 91101 Trenčín

IČO: 378506870001

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9309000000000274046997 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)