Slovenská rada rodičovských združení, Rodičovské združenie pri Základnej škole


Adresa: Mariánska 554/19, 97101 Prievidza

IČO: 173196171314

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4011110000006621371004 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)