Slovenská rada rodičovských združení, Rodičovské združenie pri SOŠ letecko - technickej


Adresa: Legionárska 160, 91104 Trenčín

IČO: 173196171106

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2509000000000041708777 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)