SRRZ-RZ pri Materskej škole


Adresa: Hviezdoslavova 1262/12, 91501 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 173196171313

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3502000000003119808959 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)