Slovenská rada rodičovských združení Rodičovské združenie pri Materskej škole


Adresa: Štúrova č. 232, 06101 Spišská Stará Ves

IČO: 173196171239

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1609000000000494105784 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)