Slovenská rada rodičovských združení - Rodičovské združenie pri ZŠ


Adresa: Nové Sady 176, 95124 Nové Sady

IČO: 173196170268

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6431000000004220220804 / kód banky: 3100 (Sberbank Slovensko, a. s.)