Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje energie, n.o.

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje energie, n.o. registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2016/2017.


Adresa: Rigeleho 1, 81102 Bratislava

IČO: 37924559

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK2475000000004008695140 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)