Slovenská ľudová majolika


Adresa: Dolná 1774/138, 90001 Modra

IČO: 42413729

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1175000000004021193436 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)