Slovenská komora certifikovaných účtovníkov


Adresa: Záhradnícka 95, 82108 Bratislava

IČO: 17314020

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK3309000000000011482463 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)