SRRZ - RZ pri Základnej škole s materskou školou


Adresa: Kliňanská cesta 122/4, 02941 Klin

IČO: 173196170733

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6056000000004058184031 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)