Rodičovské združenie pri ZŠ


Adresa: Bošáca (popisné číslo nebolo pridelené), 91307 Bošáca

IČO: 173196170136

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5611110000001070213006 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)