Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole J. Cikkera


Adresa: Štefánikovo nábrežie 6, 97401 Banská Bystrica

IČO: 173196170795

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6109000000005034958893 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)