Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole


Adresa: Štúrova č. 590/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 173196170589

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0809000000000041700644 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)