Rodičovské združenie pri Základnej škole, Námestie Štefana Kluberta 10, 054 01 Levoča

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Rodičovské združenie pri Základnej škole, Námestie Štefana Kluberta 10, 054 01 Levoča registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2017/2018.


Adresa: Námestie Štefana Kluberta 10, 05401 Levoča

IČO: 173196170342

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0711110000006621575007 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)