SRRZ - RZ pri Základnej škole


Adresa: Školská 298, 95602 Urmince

IČO: 173196171126

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1709000000000038524993 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)