SRRZ - Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou


Adresa: Nová č. 201, 95143 Čakajovce

IČO: 173196170802

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0911000000002944011937 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)