Rodičovské združenie pri Základnej škole 1. - 4- roč.


Adresa: Malé Leváre 10, 90874 Malé Leváre

IČO: 173196171131

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1356000000003239184001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)