SRRZ - RZ pri Základnej škole


Adresa: Tomášikova 138/31, 040 01 Košice-Sever

IČO: 173196170372

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8031000000004350213805 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)