SRRZ - RZ pri Materskej škole


Adresa: Novomeského 500/20, 949 11 Nitra

IČO: 173196170412

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4756000000000863168001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)