SRRZ - Rodičovské združenie pri Materskej škole


Adresa: Zbehy 148, 951 42 Zbehy

IČO: 173196170458

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3331000000004220303618 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)