SRRZ - RZ pri Materskej škole Topoľníky


Adresa: Pionierska 20, 93011 Topoľníky

IČO: 173196171253

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1609000000000021880684 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)