SRRZ - RZ pri Materskej škole


Adresa: Pri Kríži 2, 84102 Bratislava

IČO: 173196172756

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0709000000000178777570 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)