SRRZ - Rodičovské združenie pri Materskej škole Gagarinova 2636/15, 955 01 Topoľčany


Adresa: Gagarinova 2636/15, 95501 Topoľčany

IČO: 173196171033

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7409000000000263229317 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)