Rodičovské združene pri Materskej škole na Ul. mieru 16 v Komárne


Adresa: Mieru 16, 94501 Komárno

IČO: 173196170452

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7809000000000026396373 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)