SRRZ - RZ pri Materskej škole


Adresa: Hýľov 44, 04412 Hýľov

IČO: 173196170680

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3375000000004019256047 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)