SRRZ - RZ pri Materskej škole


Adresa: Muškátová 518/7, 04011 Košice-Západ

IČO: 173196171361

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0209000000000444125525 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)